Corona-virus – Tandartspraktijk Delfgauw – Delfgauw

Corona-virus

Corona-virus

Coronavirus: 8 voorzorgsmaatregelen

 

 

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) raadt op basis van diverse bronnen (WHO, CDC, Johns Hopkins, RIVM)  de volgende voorzorgsmaatregelen aan:

1.            Patiënten met symptomen zoals hoest, ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden, zeker als zij in de getroffen gebieden zijn geweest, moeten dit melden. Dit kan bij telefonisch contact, via de oproep of op de praktijksite worden gedaan. Afhankelijk van de urgentie van de behandeling kan het vervolg met de patiënt worden besproken. Neem in ieder geval telefonisch contact op  met de huisarts.

2.            Als het bezoek aan de praktijk niet spoedeisend is, wordt er in overleg met een patiënt zonder typerende klachten, die wel in een bekend getroffen gebied is geweest,  voor gekozen dit bezoek uit te stellen tot minstens 14 dagen na het laatste moment waarop de patiënt zich in die regio bevond.

3.            Er worden geen aerosol genererende handelingen uitgevoerd, zoals ultrasoon tandsteenverwijderen, bij patiënten met griepverschijnselen en die in een bekend getroffen gebied zijn geweest.

4.            Wij gebruiken de beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (hst. 3 WIP) op de voorgeschreven wijze.

5.          Patiënten: Hoest en nies in een tissue of binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg.

Omdat men er momenteel van uit gaat dat verspreiding voornamelijk via vochtoverdracht bij hoesten of niezen plaatsvindt, zijn de volgende voorzorgsmaatregelen slechts een advies. Wij willen ze toch noemen, omdat er niet met zekerheid kan worden gesteld hoe de verspreiding plaatsvindt:

6.            Geadviseerd is patiënten voorlopig geen hand te geven.

7.            Patiënten krijgen bij aankomst, vóór het betreden van de praktijkruimte, latex-vrije handschoenen aangereikt. Belangrijk om deze te blijven dragen in de praktijkruimte, er niets mee in de mond aan te raken, en na verlaten van de praktijk deze in de container te deponeren.

8.            Deurhendels, balie, maar ook de kraan in de wc worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd ; oppervlakken die routineus door patiënten worden         aangeraakt.